EKİN SİNAİ GAZLAR

Özel Gazlar

Yüksek kalitede ve yüksek saflıkta enstrüman gazlarını ve proses gazlarını metalurji, elektronik, çevre, petrokimya, biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerine sunmaktayız. Özel gaz olarak adlandırdığımız enstrüman gazları ve proses gazlarını farklı kapasitelerdeki çelik veya alüminyum tüpler içinde ikmal etmekteyiz.

Özel gaz karışımlarını gravimetrik yöntemle ve TS EN ISO 6142’ ye uygun olarak yüzde, binde ve ppm karışım değerlerinde hazırlamaktayız.

Özel gazların analizlerini uluslararası izlenebilir gazlarla kalibre edilen analizörler ile yapmaktayız.

Gaz Hazırlama ve Ölçüm Hassasiyetleri

Karışım Değeri
Karışım Toleransı
Sertifikasyon Toleransı
% 5 – % 50
± 1 %
± 1 %
500 ppm – % 5
± 2 %
± 1 %
≤ 5 ppm – 500 ppm
± 5 %
± 1 %

Özel gaz kullanımına yönelik hassas basınç regülatörleri ve gaz hatları gibi ekipmanlar da HABAŞ’ ın ikmal portföyü içindedir.

EKİN Gazları ( * )
Kalite ( ** )
Amonyak
3.8 / 4.5
Argon
4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0
Asetilen
1.8 / 2.0
Azot
4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0
Helyum
4.6 / 5.0 / 5.6 / 6.0
Hidrojen
3.0 / 5.0 / 6.0
Karbondioksit
3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0
Karbonmonoksit
2.5
Kükürtdioksit
3.0 / 3.8
Oksijen
2.5 / 4.5 / 5.0 / 5.5
Metan
2.5 / 3.0
Sentetik hava
4.0 / 4.5 / 5.0
SF6
3.0
Kalibrasyon gazlar (ppm hassasiyetinde)
Etilen oksit karışımları
Özel karışımlar (ppm hassasiyetinde)

( * ) Tabloda tüm özel gazlara yer verilmemiştir. Tabloda yer almayan özel gazlarınız için en yakın Habaş hizmet nokrasına başvurmanızı rica ederiz.

(**) Saflık
Bir gazın kalite ölçüsü saflığıdır. Gazların saflığı genelde “yüzde saflık” olarak olarak ifade edilir. Saflık, “yüzde saflık” ile ifade edildiğinde, gazın içinde bulunan safsızlıkların (impürite) da seviyeleri belirtilmiş olur.

Yüzde saflık, iki haneli basit bir rakamsal sistemle ifade edilir. Bu sistemde ilk hanedeki sayı yüzde saflıktaki 9’ ların adedini, ikinci hane ise 9′ dan farklı olup 9’ lardan sonra gelen rakamı belirtir.

Örneğin, Azot 4.5 ; saflık’ ta dört tane 9 var ve son hane 5 olmaktadır. Bu durumda 99995 ve bunun yüzde saflık olarak ifadesi % 99.995 olmaktadır. Benzer olarak Oksijen 6.0 ; saflıkta 6 tane 9 var ve son rakam 0 ile yüzde saflık, %99.9999 olmaktadır. Yüzde saflık ile %100 saflık arasındaki fark safsızlıkların (impürite) oranını verir.

Saflık ( Kalite)
Yüzde Saflık
Toplam Safsızlık
4.0
%99.99
100 ppm ( %0.01 )
4.5
%99.995
50 ppm ( %0.005 )
5.0
%99.999
10 ppm ( %0.001 )
5.5
%99.9995
5 ppm ( %0.0005 )
6.0
%99.9999
1 ppm ( %0.0001 )
×